Spread the love
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

השקרן

לפני הרבה שנים היה מלך, המלך הזה הודיע לעיר שלו ש: “מי שימציא שקר טוב ואני יומר לו שאני מאמין אז אני אתן לו חצי מהממלכות”

יום אחד בה אל המלך מאמץ כבשים ואומר: “מלכי היקר,לאבא שלי היה מין מקל שבו הוא היה מביט בכוכבים ומערבב אותם.”

המלך עונה לו: “לפעמים איקרא דבר קזה, לאבא שלי היה סוג של מנורה עם אש, יד אחת הוא היה שם על הפה וביד השניה הוא היה מביט וסורף את הכוכבים.

מאמץ הכבשים יצא מהמלך וגירד ברוש.

אחר כך בא אל המלך תופר ואומר: סליחה המלך, אתמול אני הייתי צריך לבוא, איחרתי. אתמול ירד המון גשם, ירד המון ברד וירד המון ברק פשוט השמיים ניקראו, הלכתי לתפירה.

המלך עונה לו: כן, טוב שעשית זאת. אבל אתה לא שיערת נכון אתמול בבוקר ירד קצת גשם. גם הוא יוצא.

אחר כך ניכנס אל המלך בן אדם אני מיכפר,  עם כארה ביד.

המלך שואל את האיש: מה אתה רוצה?.

עונה לו האיש: אתה הבתחת לי כארה של כסף, הגתי כדי לקחת.

המלך עונה:כארת כסף?, המלך נידהם. אתה משקר, אני לא הבתחתי לך כארה של כסף.

עונה לו האיש: אם אני אומר שקר אז תיתן לי חצי מהממלכות שלך.

המלך עונה: לא,לא, אתה אומר נכון, המלך הפך את דבריו.

עונה לו האיש: אני אומר נכון אז תיתן לי חצי מהממלכות שלך.

 •  
  11
  Shares
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 350
 • 0