Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ארמניה נימצת בארמה ארמנית העיר הבירה של ארמניה ירוואן

בארמניה מדברים ספה ארמנית

צבעי דגל ארמני אדום,כחול וכתום.

 

 

סמל מדינה

על הסמל מתואר מגן עם הר ארארט ועל הר מתוארת טיבת נוח

סיפור של נוח

 
 

כשה התכיל המבול נעצלו רק נוח ובני מישפחתו וכאשר המים התכילו לרדת אז תיבה נאצרה על הר ארארט. כול החיות יצעו מהתיבה התפשטו בכול רכבי העולם .נוח ומישפחתו יצעו מהתיבה והתיישבו

במקום שניקרה ” נחיצ’וון ”תירגום מארמנית זה אומר ” מקום שנאצר” (תיבה).נוח הטחיל לטפח אדמה ולישטול כרמים. הוא המציא את אמנות הבישול יין

 

יקב אחי יישן בעולם מצוי בארמניה

במערת טרצ’ונרי, ואיוץ-דזור
זה מיפעל פרימיטיבי עם חרסים
שנישארו בהם גריני ענבים

גיל של היקב 6100 שנים

באוטו המארה מצאו נעל הריאשונה בעולם

 

יוחסין של הייק

 

לנוח היו 3 בנים שם,חם ויפת.ליפת היה בן גומר .לגומר בן תירס.לתירס היה בן תורגומה.

לתורגומה היה בן הייק נהפת

הוא אב אגדי של עם ארמני

 

סיפור של הייק ובל

 

סיפור מִגְדַּל בָּבֶל מופיע בפרשה השנייה בספר בראשית -פרשת נח לפי המסופר, בשחר האנושות התיישבו בני האדם בארץ שנער -דרום מסופוטמיה ובעזרת טכניקה של בנייה בלבנים צרופות, הקימו שם עיר ובנו בה מגדל גבוה.אלוהים לא ראה בעין יפה את בניית המגדל, בלבל את שפתם, והפיץ אותם בכל העולם, וכתוצאה מכך חדלו בני האדם לדבר בשפה משותפת ונוצרו השפות השונות. על שם בלילת השפות נקראה העיר בשם בבל

 

כעשר ה’ הירבאב את כול השפות בני אדם אתכילו להילכם אחד בשני אחרי מילכמה , בן אדם בשם בל נהפך להיות מנהיג ורצה להכניע את כל האנשים הכריז על עצמו כמלך ולאלוהים הייק יצה נגד בל , אזב את בבל עים שבטו (300 גברים עים מישפחתהם ) לצפון למכום איפו שנימצת עכשו ארמניה.הוה עקים את ארמניה ועשה את גבולותה סביב 3 אגמים ואן,אורמיה וסואן

בל שלח אחד מבניו להייק, ודרש ממנו להכיר בעליונותו, אך הייק סירב.בזעם, בל הרכיב צבא גדולה ותקף את הייק. הייק עם לוחמיו האמיצים דחה את צבא של בל באזור היוץ-דזור(גיא ארמני).התחיל קרב . במהלך הקרב, הייק הרג את בל עם חץ “בעל שלושה כנפיים”. לאחר מותו של מנהיגם ברח צבא של בל. לאחר הניצחון הזה החלו הייק ואנשיו חיים שלווים וחופשיים במולדתם החדשה. ארץ ארראט שבה חי הייק, נקראה מאוחר יותר ארץ הייק או ארמניה

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 286
 • 0